Bestrijding van de Aziatische Hoornaar

Voorjaar

In het voorjaar (februari – mei) selectieve vallen plaatsen, is de meest efficiënte wijze om nesten en overlast te vermijden in je eigen regio voor de rest van het seizoen. Dit kan iedereen, burgers, imkers, overheden, vrijwilligers, …

De val is zo ontworpen dat we enkel Aziatische hoornaars vangen, dit doordat de diameter van de trechter net groot genoeg is voor de Aziatische hoornaar en te klein voor de Europese hoornaar. Alle kleinere insecten kunnen uit deze val ontsnappen.

Vangdeksels voor op honingpotten (500g) zijn voor 2 euro/stuk te verkrijgen via vangdeksel@bieentelers.be. De standaard kleur is geel.

Lokkastje voor Aziatische hoornaars.
(c) Foto: Roeland Vaes

Vangdeksel voor Aziatische hoornaars op honingpot.
(c) Foto: Roeland Vaes

De val dient in het voorjaar gevuld te worden met suikers, daar de koninginnen na hun winterslaap hieraan nood hebben en het aanbod aan voedsel nog sterk beperkt is.

We vullen deze val met 1/3 bier, 1/3 zoete witte wijn en 1/3 suiker of grenadinesiroop. Er moet zeker alcohol in de lokstof zitten, zodat onze honingbijen er niet door aangetrokken worden. De trechters van deze vallen worden bij voorkeur beneveld met Trappit en dit om de ± 48 uur. Trappit heeft een enorme aantrekkingskracht en is een zeer werkzaam middel.

Imkers zullen deze vallen verspreid rond en op hun bijenstanden plaatsen. Maar medewerking van iedereen is noodzakelijk.

Hoe meer mensen deze vallen zetten en dit op zo veel mogelijk plaatsen zal er voor zorgen dat we daardoor koninginnen kunnen vangen en dus minder last en gevaar ondervinden voor de rest van het jaar!

Gevaarlijk?

Het plaatsen van een val is totaal ongevaarlijk, de koninginnen zijn niet agressief en enkel geïnteresseerd in de suikers van de val. Eens de hoornaar in de val zit, kan deze er niet meer uit.

Indien je een hoornaar aan de val ziet, is het enige doel van de hoornaar om erin te raken.

We hebben een hoornaar gevangen, wat doe ik ermee?

Belangrijk is dat deze gemeld wordt, dit doe je door een foto te nemen en deze te melden op www.waarnemingen.be. De val wordt in zijn geheel in de diepvries geplaatst en dit gedurende 24 uur, hierdoor zal de hoornaar pijnloos sterven. Lukt het niet om deze te melden kan je ook een e-mail sturen naar tom@bieentelers.be en zal hij je verder bijstaan. Melden is belangrijk om zo te weten te komen waar de hoornaars zich bevinden en we zo gecoördineerd kunnen bestrijden.

Nut?

Elke gevangen en gedode koningin kan geen nest meer maken dat overlast en gevaar kan veroorzaken en op zijn beurt nieuwe koninginnen kan produceren voor het jaar nadien!

Van begin maart tot eind april plaatsen we deze vallen en controleren we ze regelmatig. Het aantal verdelgde koninginnen wordt doorgegeven.

Vanaf mei zijn er primaire nesten

Er zullen rond deze periode ook werksters aanwezig zijn, deze kunnen we ook vangen met deze vallen. De procedure van het voorjaar blijft van kracht.

De zomer (juni – juli – augustus – september), de hoornaars hebben secundaire nesten

Kop van de werkster van een Aziatische hoornaar
(c) Foto: Roeland Vaes

Vanaf dit moment zullen er zich veel werksters in het nest bevinden en gaan deze opzoek naar eiwitten en suikers. Vanaf dit moment is het aangewezen om ook eiwitten toe te voegen aan onze vallen. Dit kan door rauwe kip of vis toe te voegen aan onze vloeistof. Gebruik geen bewerkt vlees, enkel rauw.

In deze periode worden de meeste hoornaars waargenomen omdat ze met zo veel zijn en hun jacht op eiwitten hebben ingezet. Melden blijft een must!

In deze periode zullen de meeste opsporingen plaats vinden. Meer info over de opsporing vind je hier.

Najaar

Vanaf oktober, al naargelang de weersomstandigheden, produceren de kolonies nieuwe koninginnen. Deze zullen op hun beurt uitvliegen om een overwinteringsplaats te zoeken. Bij gunstige weersomstandigheden zullen ze ontwaken en opzoek gaan naar suikers. Omwille van deze reden is het aangewezen de procedure van het voorjaar verder te zetten en de vallen met de suikers te laten staan. Er zijn in 2023 nog jonge koninginnen aangetroffen in nesten die half november nog volop actief waren.

Graag willen wij iedereen bedanken die zich inzet om dit probleem aan te pakken en zo de biodiversiteit en onze honingbijen mee te beschermen.

Voor meer info of vragen kan je contact opnemen met ons via WhatsApp of email (tom@bieentelers.be).