FAVV Registratie

FAVV?

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) integreert alle controlediensten, bevoegd voor de hele voedselketen.

Het controleert niet alleen levensmiddelen, diervoeders, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, maar het is ook verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van dierenziekten en fytosanitaire aspecten (plantaardige sector).

De opstelling van operationele regelgeving voor de controles, de certificering en de normen voor infrastructuur waar de bedrijven actief in de voedselketen zich aan moeten houden, behoort eveneens tot zijn opdrachten.

Verder beheert het FAVV alle communicatie voor de materies binnen zijn bevoegdheid en gaat er specifieke aandacht naar de voorlichting van de consumenten.

FAVV en bijenhouders

Bijen kunnen niet makkelijk opgehokt worden en vliegen van gewas tot gewas. Ze kunnen daardoor bijdragen aan de verspreiding van (planten)ziektes of schadelijke organismen die impact hebben op de voedselketen.

Sinds 15 maart 2016 zijn houders van bijen wettelijk verplicht om zich te registreren bij de FAVV, ook als zij zelf geen honing of andere producten beschikbaar stellen.
(https://www.favv-afsca.be/bijenteelt/wetgeving/)

Door je te registreren krijg je een wettelijke bescherming en wordt je ook op de hoogte gebracht van relevante informatie. Bijvoorbeeld indien er een plaatselijke schutkring van kracht wordt en je daardoor tijdelijk je bijen niet mag verplaatsen buiten deze schutkring.

Kosten?

Er zijn geen kosten verbonden bij deze registratie.

In principe is er een forfaitaire heffing voor operatoren actief in de sector van primaire productie, maar bijenhouders tot en met 24 producerende bijenvolken zijn hiervan vrijgesteld.

Het aantal bijenvolken wordt geteld op basis van een jaargemiddelde. Enkel kolonies met een koningin en een minimum grootte van ~15.000 bijen of gewicht van minstens 1.5kg worden meegeteld.

Hoe registreren?

Registreren is gratis, maar om een bestaande registratie aan te passen worden administratiekosten aangerekend. Het is daarom belangrijk om je registratie correct te doen.

Registratie kan via deze webpagina van de FAVV. Er is een link naar een online formulier, maar er is ook een Word of PDF versie beschikbaar om de registratie op papier te doen.

Tijdens de registratie moet je opgeven welke activiteiten je uitvoert. Deze activiteiten worden opgelijst in de vorm van een activiteitencode.

Belangrijkste activiteitencodes voor imkers

AC28: Houden van bijen
Deze code is steeds nodig als imker.

AC64: Productie van apicultuurproducten
Nodig als je apicultuurproducten (zoals honing) produceert. Aangeraden om steeds op te lijsten.