Maandpraatje Januari

Elementaire werkzaamheden in en rond de bijenhal het jaar rond

 • Volkomen rust.
 • Nazicht bij sneeuw en wind: Bijen hebben lucht nodig, ook in de winter.
 • Zorgen voor een goede verluchting langs onder
 • Directe zonnestralen vermijden: door aanplanting of een scherm te
  plaatsen
 • Vogels en katten mijden: zoals mezen en spechten
  • Mezen voederen op afstand van de bijen
  • Netten hangen tegen de spechten
  • Slaapplaats voor katten vermijden of zorgen dat de katten langs onder binnen kunnen

Wat met de imker?

 • Rust roest!
 • Alle vrij zijnde materialen zuiver maken, repareren, verven, ramen
  gereed maken, bedraden maar niet aanspannen,
  (dit gebeurt maar juist voor gebruik)
  Dit alles moet gebeuren niet in de bijenhal.
 • Resultaten van het voorbije jaar nazien.
 • Aantekeningen bestuderen op: fouten; gebreken; en goede zaken
 • Bijscholen: door lezen en naar vergaderingen te gaan en
  eventueel geïnteresseerde cursussen te volgen.
  Nieuwe kastkaart maken om alles te noteren in 2018.

Tot volgende maand!
P.S.: Op- en aanmerkingen zijn altijd welkom !