Maandpraatje Mei

Elementaire werkzaamheden in en rond de bijenhal het jaar rond

Deze maand is de zwerm-, bouw-, broed-, en slingermaand.

Nu moeten we zorgen voor broedruimte, anders krijgt men zwermen.

De honingzolder moet geplaatst zijn, liefst met waswafels. De jonge bijen moeten kunnen bouwen.
Niet vergeten de koninginnenrooster te plaatsen!

Wanneer de eerste honingzolder vol zit, zet men een tweede honingzolder onder de eerste, nooit bovenop plaatsen.

Het volk vermeerderen:

  • Door een aflegger te maken, na het slingeren in de laatste week van mei.
  • Door zwermen op te zetten.

Niet vergeten een zwerm of een aflegger rond de negende dag te behandelen tegen Varroa met oxaalzuur. (35%, 5 á 6 cc per gang.)

Om het zwermen te beletten zou men vanaf nu, elke week, de broedbakken moeten controleren op zwermdoppen. Zo lang de doppen niet gesloten zijn mag men alles wegbreken.
Wanneer er één dop gesloten is, moet men eerst de koningin vinden vooraleer men de doppen wegdoet. Het kan zijn dat deze kast gezwermd heeft en anders heeft men nadien een moerloos volk.

Wanneer men vaststelt dat een bijenvolk gezwermd heeft, moet men binnen de vijf dagen de broedbakken grondig nakijken op doppen en moet men er twee laten staan van ongeveer dezelfde grote en kleur.

Tijdens het nakijken op doppen kan men terzelfder tijd eveneens de slechte ramen verwijderen en vervangen door waswafels.
De waswafels altijd in het midden van de bovenste broedbak hangen.

De slechte ramen uitsmelten in een zon-wassmelter, of verwittig de voorzitter voor het lenen van onze stoom-wassmelter.
Oppassen voor wasmot!
De was recupereren: was is geld waard.

Koninginnenkwekers: de voorbereiding begint nu.
Denk aan darrenteelt, keuze van kweekmoeren.
Alle materiaal in orde brengen: starter, pleegvolk, bevruchtingskastjes, enz, …