Resultaten bevraging voorkeursdagen

Bij de uitnodiging om je voor volgend werkjaar terug in te schrijven werd er ook gepolst naar de voorkeurstijdstippen van de studievergaderingen.

In het kort blijven de studievergaderingen zo veel mogelijk doorgaan op vrijdagavond 19:30h en eventuele andere activiteiten op zaterdagochtend.

Lees verder voor de volledige resultaten.

In totaal hebben 61 mensen deelgenomen aan de enquête en op de volgende manier hun aanwezigheidsfrequentie doorgegeven:

Nooit8
Een paar keer (2 tot 4 keer)24
Ongeveer de helft (~6 keer)6
Zeer vaak (8 tot 10 keer)13
Bijna altijd (~12 keer)10
Totaal Resultaat61
Aangegeven aanwezigheidsfrequentie

Het valt op dat het aantal mensen dat slechts “een paar keer” (2 tot 4 keer) per jaar aanwezig is ongeveer even groot is dan het aantal mensen dat “zeer vaak” (8 tot 10 keer) tot “bijna altijd” (~12 keer) aanwezig is. 24 en 23 mensen respectievelijk.

Ik heb deze informatie opgevraagd zodat ik de opgegeven voorkeursdag kon groeperen met deze aanwezigheidsfrequentie. Op die manier is mogelijk om te analyseren of mensen die aangeven (bijna) nooit naar de studievergaderingen te komen mogelijk andere voorkeuren hebben waardoor ze op de huidige dag niet kunnen aanwezig zijn.

Tegen alle verwachtingen in, bleek dat niet het geval de zijn.
Bij iedere aanwezigheidsfrequentie bleek vrijdag de eerste voorkeursdag te zijn, enkel bij de mensen die nooit aanwezig zijn, is er een ex aequo met Maandag.
(Merk op dat slechts 50 personen een voorkeursdag hebben opgegeven.)

NooitDonderdag1
Maandag2
Vrijdag2
Woensdag1
Een paar keer (2 tot 4 keer)Dinsdag3
Donderdag1
Maandag6
Vrijdag9
Woensdag1
Ongeveer de helft (~6 keer)Dinsdag1
Donderdag1
Vrijdag2
Zeer vaak (8 tot 10 keer)Donderdag1
Vrijdag10
Bijna altijd (~12 keer)Dinsdag1
Vrijdag8
Totaal Resultaat50
Eerste voorkeursdag, gegroepeerd per aangegeven aanwezigheidsfrequentie

Wat wel duidelijk is, is dat de voorkeur voor vrijdag erg uitgesproken is bij mensen die vaak aanwezig zijn, terwijl er bij mensen die minder vaak aanwezig zijn de eerste voorkeursdag nogal verschillend is.

Omdat er vaak niet één universele “beste” keuze is, maar verschillende mensen andere voorkeuren hebben, komt het vaak voor dat er ook meerdere clusters van voorkeuren te vinden zijn. Ik heb daarom ook de verdere voorkeursdagen geanalyseerd om te zien of er hier geen betere overeenkomst te vinden is tussen de verschillende groepen.
Voor de tweede voorkeursdag is het resultaat als volgt:

NooitDonderdag2
Maandag1
Woensdag2
Een paar keer (2 tot 4 keer)Dinsdag5
Donderdag4
Maandag1
Vrijdag1
Woensdag1
Ongeveer de helft (~6 keer)Donderdag1
Woensdag2
Zeer vaak (8 tot 10 keer)Dinsdag2
Donderdag4
Woensdag2
Bijna altijd (~12 keer)Donderdag4
Maandag2
Woensdag1
Totaal Resultaat35
Tweede voorkeursdag, gegroepeerd per aangegeven aanwezigheidsfrequentie


Als tweede voorkeursdag blijk donderdag de favoriet te zijn in aantal, behalve voor de mensen die slechts een paar keer aanwezig zijn en ook hier weer een ex aequo bij de mensen die nooit aanwezig zijn.
Gezien er echt zeer veel mensen vrijdag al als eerste voorkeursdag hebben opgegeven, is er vrijwel niemand die deze dag als 2de voorkeursdag heeft gekozen.

Merk op dat slechts 35 mensen een tweede voorkeursdag hebben opgegeven. Zoals tijdens de bevraging aangegeven wil het gebrek aan ingevulde dag zeggen dat die dag niet past. Er zijn dus een heleboel mensen die niet aanwezig kunnen zijn op een andere dag dan hun eerste voorkeursdag.

Voor de groep mensen die “nooit” en “ongeveer de helft” aanwezig zijn, is woensdag een goede alternatieve dag. Zij zijn op deze dag namelijk het meest vertegenwoordigd, terwijl de andere groepen al op vrijdag vertegenwoordig zijn.
Aangezien dat in absolute aantalen eigenlijk exact evenveel is als op een vrijdag en om slechts een zeer klein aantal mensen gaat, is het helaas praktisch niet haalbaar om hiervoor een alternatieve dag te voorzien.

Vanaf de derde voorkeursdag zijn er te weinig mensen geweest die dit ingevuld hebben om iets zinnigs te kunnen vertellen.

De conclusie is dat vrijdag de eerste voorkeursdag is van de meerderheid en een eventuele tweede dag is niet opportuun.
De studievergaderingen blijven daarom op vrijdagavond doorgaan.

Voor de volledigheid nog de eerste en tweede voorkeursdag samen in dezelfde grafiek.

Als we kijken naar het gewenste startuur voor op een vrijdag, dan is dit het resultaat:

VrijdagVanaf 18:30h3
Vanaf 19:00h11
Vanaf 19:30h12
Vanaf 20:00h5
Gewenste startuur op Vrijdag.

Aangezien veruit de meeste mensen al vanaf 19:30h kunnen aanwezig zijn, blijven we ook dit startuur behouden om de avonden ook niet te lang te laten uitlopen.

Als we kijken naar de activiteiten voor in het weekend dan is het meteen duidelijk wanneer deze bij voorkeur doorgaan:

JaNee
Zaterdag voormiddag2013
Zondag voormiddag161
Zaterdag namiddag823
Zondag namiddag116
Zaterdag avond1022
Zondag avond215

Weekendactiviteiten in de namiddag en avond komen voor het merendeel van de mensen niet goed uit, zeker niet op een zondag. Enkel in de voormiddag, zowel op zaterdag als zondag, geven meer mensen aan dan niet, dat dit een optie is.

In absolute aantallen heeft zaterdagvoormiddag de voorkeur om activiteiten te organiseren, en staat zondag voormiddag op een sterke tweede positie.
Opmerkelijk is wel dat er meer mensen zijn geweest die hebben aangegeven dat zaterdagvoormiddag niet goed uitkomt dan dat zondag voormiddag niet goed uitkomt.
Dit is zeker iets om rekening mee te houden.