Elko fruit, het ‘Bee Friendly-project’ en onze imkersvereniging

Einde juni ontvingen wij van Elko fruit, via hun zaakvoerder Koen Francis, de vraag om samen te werken rond het door Franse supermarkten opgezette groenlabel Bee Friendly.

Omwille van hun drukke seizoenswerkzaamheden bij de kersenpluk, kon deze vergadering pas op 31 augustus plaatsvinden.

Wat is blijkbaar de bedoeling van het Bee Friendly-label?

Het project, volgens de zeldzame gegevens die we ervan op het internet konden terugvinden, heeft o.a. volgende doelstellingen:

 • zorgen voor traceerbaarheid en gunstige vruchtwisselingen;
 • nauwlettend toezicht op het gebruik van pesticiden: een lijst van
 • verboden moleculen, de implementatie van maatregelen om bestuivers te beschermen tijdens de behandelingen, enz…;
 • het verbod op direct of indirect gebruik van GGO’s (genetisch gemanipuleerde organismen);
 • de inrichting van gebieden voor behoud van biodiversiteit;
 • de beperking van de sterfte bij bestuivers tijdens het productieproces;
 • partnership met imkersverenigingen, of ondersteuning van onderzoeksprojecten…

Het label voorziet in een audit, die een score weergeeft van de punten die ondernomen werden, o.a. deze om bestuivende insecten te sparen en ze zeker niet te schaden tijdens werkzaamheden op bepaalde momenten en plaatsen. Op basis hiervan wordt door een geaccrediteerde instantie het label uitgereikt, wat resulteert in een voor de teler gunstiger verkoopprijs.

Vermits de Europese privacyregeling ons niet toestaat namen en adressen van imkers door te geven die binnen de cirkel van 3.5 km rond de betrokken percelen liggen, heeft het bestuur beslist deze extra nieuwsbrief naar alle leden te versturen.

Wat is de bedoeling?

We publiceren hieronder de foto’s van de locaties. Het staat de imkers die binnen de vliegafstand van 3,5 km vallen vrij om op vrijwillige basis individueel contact op te nemen met Elko fruit om eventueel inlichtingen te vragen omtrent sproeischema’s, milieuvriendelijke actiepunten, bedrijfsvoering, een eventueel bedrijfsbezoek…

Klik op de afbeelding voor een groter formaat.

Locatie Mettekoven & Engelmanshoven
Locatie Jeuk

Enkele randbemerkingen

 • Zonder ons specifiek te willen uitspreken over het ‘Bee friendly’-label, waarover trouwens de informatie uiterst schaars is en de meest recente die wij konden vinden al van 2016 dateert, menen we toch te moeten opmerken dat in Europa talloze ‘groene labels’ opduiken, die zogezegd een garantie zijn voor milieuvriendelijke teelten. Hoewel blijkbaar gesteund door de Franse en Italiaanse imkersbond is Bee friendly er één van de velen.
 • Dit alles zorgt ervoor dat we door het bos de bomen niet meer zien. Voor wie alle (?) Europese ecolabels eens op rijtje wil zien, verwijzen we je graag naar deze Engelstalige site.
 • Het officiële logo voor bio is het Europese: een groene rechthoek met een wit blaadje, gevormd door 12 witte sterren. Dat bestaat sinds 2010.
 • Voor die datum werden bioproducten in Europa voorzien van nationale labels: elk land kende zijn eigen logo. Voor België was het nationale label Biogarantie, in de vorm van een stempeltje.
 • Deze labels zijn niet verdwenen na de komst van het Europees biologo. Vaak kozen ze voor een nieuwe koers. Sommige labels leggen bijvoorbeeld extra criteria op wat betreft duurzaamheid. Dat is bijvoorbeeld het geval met Biogarantie. De labels worden beheerd door privéorganisaties (zoals Biogarantie) of door de overheid (zoals het Franse ABlabel).
 • In Vlaanderen heeft nog geen enkele imker een biolabel aangevraagd. In Wallonië is er 1 imker met een twintigtal kasten.
 • Biotelers vertegenwoordigen anno 2021 zowat 7,2% van de Belgische landbouwoppervlakte. 90,8% hiervan bevindt zich in Wallonië. Vlaanderen loopt dus achter.
 • Onze staatssecretaris voor consumentenbescherming Eva De Bleeker wil bedrijven die hun producten onterecht als natuurlijk, milieuvriendelijk of duurzaam aanprijzen – ook wel greenwashing genoemd – strenger controleren en met fikse boetes –tot 200 000 euro- bestraffen.
 • Volgens Europees onderzoek van begin dit jaar blijkt dat groene labels vaak (42 %) niet kloppen en misleidend zijn. In meer dan de helft van de gevallen (59%) vallen ze niet na te trekken.
 • En ondanks misschien hogere boetes staat of valt het hele systeem met het al dan niet controleren… en bestraffen.
 • Wat niet mag betekenen dat wij, als imkersvereniging, niet bereid zouden zijn alle goedbedoelde initiatieven te steunen. Waarvan dit er hopelijk eentje is. Waarvoor alvast onze welgemeende dank.