Maandpraatje Juli

Elementaire werkzaamheden in en rond de bijenhal het jaar rond

Slingermaand

De zomerdracht bij ons ligt tussen 1 juni en 15 juli.
Tijdstip van het slingeren: na 15 juli, indien men niet naar de heidedracht gaat. Deze worden geslingerd rond 15 september, na de heide dracht.

Waar moet men op letten:

 1. Alleen verzegelde honing, die minstens voor ¾ verzegeld is, slingeren. (Gevaar voor gisting.)
 2. Bij twijfel doet men de kloptest: Men schudt met het raam, honing mag niet lekken.
 3. Alleen de ramen uit de honingzolder en de ramen uit de tweede bak die niet behandeld zijn slingeren.
 4. Nooit de volken kaal slingeren, zij hebben nog veel eten nodig om hun jongen te voederen. Denk eraan dat zij 8 cellen eten nodig hebben om één larve te voederen.
 5. Het afnemen van de honingramen moet gebeuren ’s morgens vroeg, een paar uur voordat men slingert. Oppassen voor het roven van de bijen.
 6. Het vervangen van te oude of slechte koninginnen door bevruchte koninginnen.
 7. Afleggers maken met de geslingerde ramen? Men zet de geslingerde ramen terug op de kast boven de koninginnenrooster zodanig dat men zoveel mogelijk jonge bijen in de geslingerde bak krijgt.
 8. Samenstelling nieuw volk: Nieuwe bodem; hierop zet men de honing zolder met bijen; uit de broedbak nemen we 1 raam met eten en 1 raam met stuifmeel en deze verwisselen we met de geslingerde ramen, alle bijen laten we in het nieuwe volk;
  Hierop legt men de nieuwe aan de leg zijnde koningin, twee dagen gesloten laten en daarna laten uiteten. Dit volk moet men eten geven: 2,5 kg deeg
 9. De geslingerde ramen die men niet meer nodig heeft, niet laten uit eten en gestapeld opbergen op een koele en bijendichte plaats.
 10. Behandelen van de volkeren tegen de varroa, direct na het slingeren.
 11. Imkers die naar de heidedracht willen gaan, moeten nu reeds hun kasten gereed maken.

Bestellen van jonge aan de leg zijnde koninginnen kan nog, zolang ze voorradig zijn.