Oproep: Bestrijding Aziatische Hoornaar

We worden in toenemende mate geconfronteerd met de bedreiging van de Aziatische hoornaar. Er bereiken ons verontrustende berichten van gesignaleerde werksters van de AH die bij onze leden bijenvolken aanvallen.

Er zijn gemelde gevallen in Sint-Truiden, Zepperen, Alken, Herk-de-Stad, …

Leden die er op dit ogenblik nog geen last van hebben, zullen er bijna zeker volgend jaar mee worden geconfronteerd. Het is daarom goed vooruit te kijken en tijdig een oproep tot samenwerking te doen.

Om zo veel mogelijk mensen te sensibiliseren en te mobiliseren nog even de problematiek op een rijtje zetten.

Wat is de bedoeling?

  • In het voorjaar zo veel mogelijk koninginnen van de AH zien te vangen. Elke gevangen koningin betekent later een nest minder.
  • Het hele jaar, van het vroege voorjaar tot november, alert zijn voor jagende werksters van de AH op zoek naar hun prooi.
  • Daarom de nodige lokpotten plaatsen, werksters merken en via het volgen van het vluchtpatroon proberen de primaire of secundaire nesten op te sporen.
  • De locatie van de nesten doorgeven aan verdelgers en/of de brandweer voor vernietiging.

Omdat we volgend jaar deze problematiek in heel Limburg verwachten, lijkt het ons opportuun al te proberen de nodige werkgroepen samen te stellen om  voor heel de provincie een gezamenlijke en uniforme, efficiënte werkwijze te  hanteren.

We doen dan ook een warme oproep aan al onze leden om zich op te geven om lokaal mee te werken aan dit initiatief.

Wat houdt deelname in?

  • Tijdens je vrije uren meewerken aan plaatselijke opsporing van AH via  plaatselijke werkgroepen, gevormd uit de vrijwilligers die met elkaar in contact blijven en op een uniforme manier het probleem aanpakken.
  • De nodige opleiding wordt door onze vereniging voorzien. Bovendien zullen we al doende heel wat kunnen bijleren.
  • Alleen samen kunnen we deze bedreiging proberen in te dijken. AH vormen immers een bijzonder ernstige bedreiging voor onze hobby.