Resultaten bijensterfte 2022-2023

Jaarlijks vragen we aan onze leden om hun bijensterfte door te geven en het doet me plezier om steeds vast te stellen dat overgrote deel van de imkers dit ook doet. Dit jaar heeft 2/3de van onze leden meegedaan!
Enkel op deze manier kunnen we structurele problemen in kaart brengen.
Hartelijk dank voor jullie bijdrage!

Uit de verzamelde data blijkt dat iets meer dan de helft van de ingewinterde kleine volken verloren is gegaan. Van de grote volken is bijna 1/2 de winter niet doorgekomen.
(Binnen onze vereniging bedraagt de bijensterfte daardoor in totaal 47,11% voor de winterperiode 2022-2023.)

Als we dat vergelijken met vorig jaar, dan stellen we vast dat er meer sterfte is. Van 28,94%naar 47,11%.
Deze stijging is vooral te wijten is aan het verlies van grote ingewinterde volken.
Voor de kleine volken is er slechts een relatief kleine stijging in sterfte van 48,15% naar 53,45%, maar voor de grote volken ging dit van 24,42% naar maar liefst 45.96%!

Als we nagaan op welk moment de bijensterfte werd vastgesteld, dan valt op dat de sterfte van de kleine volken zo goed als volledig (~97%) reeds in en voor januari heeft plaatsgevonden. Dit is gelijkaardig aan de vorige jaren.
Voor de grote volken stellen we echter vast dat er vooral vroeg in de winter verliezen gemeld werden. Later in de winter zijn er minder verliezen gemeld. Dit is het tegenovergestelde van vorig jaar. Bijna de helft (45,27%) van de wintersterfte was een voldongen feit voor Nieuwjaar. (Vorig jaar was dit op dat moment nog niet 1/3 (27,38%) voor de grote volken.)

Kleine volkenGrote volkenTotaal
LosstaandCumulLosstaandCumulLosstaandCumul
November19,35%19,35%18,24%18,24%18,44%18,44%
December25,81%45,16%27,03%45,27%26,82%45,25%
Januari51,61%96,77%37,16%82,43%39,66%84,82%
Februari3,23%100,00%14,86%97,30%12,85%97,77%
Maart0,00%100,00%2,70%100,00%2,23%100,00%
Totaal:100,00%100,00%100,00%
Gegevens 2022-2023
Verspreiding van de verliezen, relatief t.o.v. de totale sterfte.
Weergegeven per maand, zowel losstaand als cumulatief.

Onderstaand zijn de gegevens van vorig jaar (2021-2022) nog eens herhaald om een snelle vergelijking mogelijk te maken.
Zoals aangegeven komen gegevens voor kleine volken goed overeen en zit het verschil vooral in de grote volken.

Kleine volkenGrote volkenTotaal
2021-2022LosstaandCumulLosstaandCumulLosstaandCumul
November20,51%20,51%9,52%9,52%13,01%13,01%
December28,21%48,72%17,86%27,38%21,14%34,15%
Januari46,15%94,87%35,71%63,10%39,02%73,17%
Februari5,13%100,00%28,57%91,67%21,14%94,31%
Maart0,00%100,00%8,33%100,00%5,69%100,00%
Totaal:100,00%100,00%100,00%
Oude gegevens 2021-2022!
Verspreiding van de verliezen, relatief t.o.v. de totale sterfte.
Weergegeven per maand, zowel losstaand als cumulatief.