Wijziging Corona-maatregelen voor de imkerij

Het Departement Landbouw en Visserij heeft zopas een belangrijke wijziging van de Corona-maatregelen aangekondigd. De regel is dat verplaatsingen in het kader van volgende activiteiten als essentieel zijn te beschouwen voor waar het professionele landbouwactiviteiten betreft :

 • dieren verzorgen
 • landbouw toelevering

Belangrijk voor de imkerij : een imker wordt met professioneel gelijkgesteld wanneer hij een bewijs van FAVV-registratie kan voorleggen.

Zo krijgen we wat de imkerij betreft verschillende categorieën :

 • Verplaatsingen in het kader van het toepassen noodzakelijke verzorgingstechnieken op de bijenstanden :
  toegelaten, kopie van FAVV registratie zal hierbij nuttig zijn.
 • Vervoer van bestuivingsvolken naar de dracht (fruitgaard, koolzaad,…):
  toegelaten, kopie van FAVV registratie en van bestuivingsovereenkomst met de landbouwer of fruitteler zal hierbij nuttig zijn.
 • Aankoop kwekersmateriaal voor kweekvolkjes :
  toegelaten mits FAVV registratie en indien gecoördineerd vanuit de imkerverenigingen, men dient hierbij de maatregelen te respecteren die van kracht zijn om de Corona-dreiging in te dammen 
 • Aan- en verkoop van volken :
  toegelaten mits FAVV registratie en indien gecoördineerd vanuit de imkerverenigingen, men dient hierbij de maatregelen te respecteren die van kracht zijn om de Corona-dreiging in te dammen
 • Inzameling van stalen voor labo-analyses :
  Verplaatsingen gebonden aan het inzamelen van stalen zijn toegelaten voor imkers die hun FAVV registratie kunnen voorleggenMen dient hierbij de maatregelen te respecteren die van kracht zijn om de Corona-dreiging in te dammen
 • Reizen naar de bevruchtingseilanden :
  De jaarlijkse bevruchting van bijenkoninginnen op de bevruchtingseilanden gaat normaal door half juni. Het gecoördineerd transport van de koninginnen naar de bevruchtingseilanden is toegelaten voor imkers die hun FAVV registratie kunnen voorleggen.

Bron: https://www.honeybeevalley.eu/newsflash/wijziging-corona-maatregelen-voor-de-imkerij

Mogen imkers nog naar hun bijen?

Het voorjaar is eindelijk in gang aan het schieten. Tijd om bijenvolken te controleren en de imkerhandschoen op te nemen. Maar, wat met de strenge restricties die momenteel opgelegd worden? Verplaatsingen die moeten vermeden worden?

Imker Frank Imhof stuurde deze vraag naar minister Ben Weyts en kreeg het eenvoudige antwoord terug:

“Wat nodig is in kader van dierenverzorging en -voeding blijft toegestaan.”

Imkers die verplaatsingen dienen te doen naar hun bijenstanden kunnen dit dus, tot nader order, zonder probleem blijven doen.

Bronvermelding: Honeybeevalley

Corona update

Vanwege het CORONA virus heeft het bestuur van de LIB beslist om alle activiteiten tot nader order uit te stellen.

Hier kunnen jullie de beslissing terug vinden.

Dus voor Sint-Truiden betekent dit dat de vergadering van vrijdag 13 maart uitgesteld wordt tot nader order.

De les van zaterdag 14 maart van de cursus ” Nieuwe Imker ” die in Sint-Truiden lopende is, wordt eveneens uitgesteld tot nader order.

Voorlopig gaan de volgende lessen door tot nader bericht.

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie

Beste imkers van Sint-Truiden en Alken,

Allereerst willen wij u het allerbeste wensen voor het nieuwe jaar maar vooral een goede gezondheid voor u en uw gezin en natuurlijk veel imker plezier.

Zoals elk jaar organiseren we ook dit jaar een nieuwjaarsreceptie. Op vrijdag 24 januari a.s. verwachten we u en uw gezin dan ook te Nieuwenhoven vanaf 19u30. U bent van harte welkom.

We voorzien een natje, een droogje en een tombola met een prijs voor iedereen.

Inschrijven kan via http://survey.centerpoint.be/index.php/952451

In Memoriam: Valentin Knops

MET DROEFHEID MELDEN WIJ U HET OVERLIJDEN VAN ONS OUDSTE LID- EN BESTUURSLID
Van de imkersbond van Sint-Truiden en omgeving

Knops Valentin

Geboren te Sint-Truiden op 30 juni 1933
En godvruchtig overleden te Leuven op 31 december 2019.

Valentin was reeds op 15 jarige leeftijd bezig met bijen en dit heeft hij volgehouden tot op het einde van zijn leven.

Hij was 50 jaar lang ondervoorzitter in onze vereniging, samen met wel 3 verschillende voorzitters.
Wij hebben altijd op zijn raad en daad kunnen rekenen.
Wij gaan hem missen!

We kunnen Valentin een laatste groet brengen in het funerarium, Eraerts Kazelstraat 31 te Sint-Truiden op vrijdag 10 januari van 18.30 tot 19.00 uur

De uitvaartliturgie waartoe u wordt uitgenodigd gaat door in de Onze-lieve-Vrouwekerk, Grote markt te Sint-Truiden op Zaterdag 11 januari om 10.30 uur

Ons medeleven gaat eveneens naar zijn vrouw , zijn kinderen en familieleden

Innige deelneming van ons allen

Het bestuur en de leden.