Bijenweiden

De bijenweide aan de rode lichten op de hoek met de Expressweg in Kortenbos en in het Anroyestraat in Zepperen werden van een passende banner voorzien.

Zo tonen we dat de imkers meewerken aan een grotere biodiversiteit. Kijken en genieten dus maar…

(Lees verder voor foto’s.)

Lees verder “Bijenweiden”

Eerste steenlegging nieuwe bijenhal Nieuwenhoven

Afgelopen weekend werd de eerste steen gelegd aan de nieuwe bijenhal in het Provinciaal Domein  Nieuwenhoven.
Hubert Swinnen, voorzitter van de Koninklijke Imkersbond Sint-Truiden nam naar goede gewoonte het voortouw – en de waterpas – in handen.
Enkele bevriende imkers hadden voor deze gelegenheid de kapruin omgewisseld voor een paar handschoenen en staken zo samen de handen uit de mouwen.

Deze nieuwe bijenhal zal de oude bijenhal vervangen, die achter de speeltuin in het Domein ligt. Daar staan zo’n tiental bijenkasten in en worden er in de zomer koninginnen gekweekt.

De oude bijenhal blijft staan, maar krijgt een andere bestemming. Het voordeel van de nieuwe bijenhal is dat ze zo korter bij het vergaderlokaal ligt. Imkers kunnen dan gemakkelijker bij de bijen en hoeven zich geen zorgen meer te maken over de koeien die soms wat te nieuwsgierig opkeken naar die vreemde mensen in witte pakken in hun weide.

De club telt ondertussen meer dan 100 leden.

Voor toekomstige bezoekers van het domein zal de toegang ook gemakkelijker zijn en nieuwsgierige passanten kunnen zo sneller een kijkje komen nemen.
Verwacht wordt dat de bouw van nieuwe bijenhal nu in een stroomversnelling zal gaan en dat tegen de zomer de eerste bijenkasten naar de nieuwe locatie worden verhuisd.

Tekst en foto’s: Stephan Boonen

Kerstactie 2018

Op het einde van het jaar vroegen we onze leden één of meerdere potjes honing te schenken voor het Sint-Vincentiusgenootschap in Sint-Truiden.

We zijn blij te kunnen melden dat we voor de feestdagen 32 potjes mochten afleveren.

Namens het Sint-Vincentiusgenootschap en het bestuur van onze vereniging hartelijk dank aan alle gulle gevers.

We wensen dan ook alle leden een vredig kerstfeest en een gezond, voorspoedig en bijenrijk 2019.

Aziatische Hoornaar

Beste imkers,

Vandaag werd het eerste nest Aziatische Hoornaren te Opglabbeek gespot.

Er staat een artikel in de krant, maar allereerst vragen we om niet in paniek te gaan reageren.

De Europese Hoornaar is dit jaar ook goed aanwezig in de natuur. Om die reden is het voor imkers belangrijk om de insecten die af- en aanvliegen aan het vlieggat te observeren.

Belangrijk hierbij is dat je het onderscheid kent tussen de verschillende insecten.

De Europese hoornaar heeft een geel achterlijf en is groter dan de Aziatische hoornaar. De Europese hoornaar is in tegenstelling tot de Aziatische hoornaar beschermd (deze mag je dus niet doden).

De Aziatische hoornaar heeft een donker achterlijf en gele poten.

Op de foto kan je de verschillen tussen een Duitse Wesp, Aziatische en Europese hoornaar zien. Neem deze foto bij de hand wanneer je controles aan het vlieggat uitvoert. In deze bijlage is meer gedetailleerde informatie over de Aziatische hoornaar beschikbaar.

Heb je dan nog twijfels of ben je er zeker van dat het de Aziatische hoornaar is, dan vragen we je contact op te nemen met Swinnen Hubert.

Hubert onderneemt dan verdere stappen ter controle, alsook het opsporen en verdelgen van de nesten van de Aziatische hoornaar.

Gelieve nooit om zelf een nest te verdelgen. Probeer dit zelfs niet.

Contactgegevens

Swinnen Hubert
+32 11 68 46 14
+32 476 17 27 23

Alvast bedankt voor de medewerking.

Duurzaam Imkeren

Vanaf 15/12/2018 t.e.m. 22/06/2019 wordt er een cursus “Duurzaam Imkeren” voorzien door de Imkersbond van St.-Truiden en omstreken en de Limburgse Imkersbond in samenwerking met het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.
De lessen zullen steeds doorgaan op zaterdagvoormiddag in het Provinciaal Domein Nieuwenhoven.

De gedetailleerde planning en inschrijvingsmogelijkheden zijn terug te vinden in dit document.